Riadenie rizika

Definícia pojmu Riadenie rizika v ekonomickom slovníku. Výraz Riadenie rizika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Riadenie rizika“

podstatné meno. Donedávna, proces v rámci ktorého sa banky spoliehali na peniaze iných ľudí, a potom niekoho nahovárali aby na seba zobral vinu. V súčasnosti známe ako federálna regulácia. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall Street Journal) Anglický ekvivalent tohto výrazu je RISK MANAGEMENT.