Rezíduá

Definícia pojmu Rezíduá v ekonomickom slovníku. Výraz Rezíduá sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Rezíduá“

Rezíduá (reziduály) sú rozdielom medzi skutočnými hodnotami a vyrovnanými hodnotami.