rezervy

Definícia pojmu rezervy v ekonomickom slovníku. Výraz rezervy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod, Ekonomika.

Definícia výrazu „rezervy“

1. (Všeobecne) Množstvo tovaru, ktoré má byť rozvezené, doručené, vydané atď. a ktorému už vypršal plánovaný a dohodnutý dátum. Rezervy môžu byť negatívne a pozitívne. Negatívne rezervy v skutočnosti znamenajú stav pozadu s harmonogramom. 2. Čas, ktorý uplynul od plánovaného a dohodnutého dátumu na dodaný, doručený alebo vyrobený (atď.) tovar alebo činnosti a projekty, ktoré majú byť vykonané. 3. (Nevybavená objednávka) Všetky objednávky od zákazníkov, ktoré sú zaznamenané t. j. obdržané ale ešte neodoslané.

Zdroje, ktoré si banka odkladá na krytie neurčitých budúcich rizík.