Rezervotvorné poistenia

Definícia pojmu Rezervotvorné poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Rezervotvorné poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Rezervotvorné poistenia“

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. Patrí sem: poistenie na úmrtie, poistenie na dožitie, poistenie na úmrtie a dožitie, poistenie s pevne stanovenou dobou výplaty poistnej sumy, poistenie na spojené životy, poistenie dôchodku kombinované s úmrtím.

Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. V týchto poisteniach sa poistná náhrada vždy vyplatí a to buď poistenému, alebo pozostalým alebo inej výhodou poctenej osobe. Porovnaj a pozri heslo rizikové poistenia.