Reset test

Definícia pojmu Reset test v ekonomickom slovníku. Výraz Reset test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Reset test“

Reset test (Re gression S pecification E rror T est) je všeobecným testom chybnej špecifikácie modelu, ktorý navrhol Ramsey.