reklamácia

Definícia pojmu reklamácia v ekonomickom slovníku. Výraz reklamácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „reklamácia“

Mimosúdne uplatnenie nároku z prepravne zmluvy (najmä pri strate, poškodení, prekročení dodacej lehoty zásielky alebo pri preplatku).