Reinvestované dividendy

Definícia pojmu Reinvestované dividendy v ekonomickom slovníku. Výraz Reinvestované dividendy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Reinvestované dividendy“

Investori fondu majú možnosť dostávať výnosy v podobe vyplatených finančných prostriedkov, ale ich reinvestovať tak, že získajú ďalšie cenné papiere fondu. Väčšina investorov pri kúpe cenných papierov fondov, poukazuje na to, že chce radšej reinvestovať zisky. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Reinvested dividends.