recenzent

Definícia pojmu recenzent v ekonomickom slovníku. Výraz recenzent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „recenzent“

Posudzovateľ vedeckého, odborného alebo umeleckého diela. Niekedy sa zamieňajú názvy oponent a recenzent.