Reálna úroková miera

Definícia pojmu Reálna úroková miera v ekonomickom slovníku. Výraz Reálna úroková miera sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Reálna úroková miera“

Zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.

zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Vlastne ide o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období miera inflácie je vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.

Miera, ktorá zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie.