Rastový potenciál

Definícia pojmu Rastový potenciál v ekonomickom slovníku. Výraz Rastový potenciál sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Rastový potenciál“

(growth potential) – dá sa vypočítať ako rozdiel potenciálneho a aktuálneho regionálneho produktu (HDP v bežných cenách) vo vzťahu k potenciálnemu regionálnemu produktu.