Rámec podpory Spoločenstva

Definícia pojmu Rámec podpory Spoločenstva v ekonomickom slovníku. Výraz Rámec podpory Spoločenstva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Rámec podpory Spoločenstva“

(CSF) – Dokument schválený EK po dohode s príslušným členským štátom, ktorý vyplýva z hodnotenia plánu predloženého členským štátom a obsahuje stratégiu a priority pre činnosť fondov a členského štátu, ich špecifické ciele. Tento dokument je rozdelený na priority a uskutočňovaný prostredníctvom jedného alebo viacerých operačných programov.