Publicita

Definícia pojmu Publicita v ekonomickom slovníku. Výraz Publicita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Publicita“

Funkcia PR, ktorá zahŕňa rozširovanie zámerne plánovaných a spracovaných správ cez vybrané média, bez poplatkov a ďalej k jednotlivým organizáciám alebo osobám.