prvý dnu, prvý von – fifo

Definícia pojmu prvý dnu, prvý von – fifo v ekonomickom slovníku. Výraz prvý dnu, prvý von – fifo sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „prvý dnu, prvý von – fifo“

1. Metóda ocenenia zásob, považujúc za samozrejmé, že najstaršie zásoby sa spotrebujú čo najskôr. 2. (S ohľadom na skladovanie) Metóda, pri ktorej tovar, ktorý je najdlhšie na sklade, je rozvážaný (predávaný) a/alebo spotrebovaný najskôr.