protihodnota času pracovného cyklu

Definícia pojmu protihodnota času pracovného cyklu v ekonomickom slovníku. Výraz protihodnota času pracovného cyklu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „protihodnota času pracovného cyklu“

Technika používaná v MRP, kde plánovaná objednávka v jednom časovom úseku bude vyžadovať skoršie odstúpenie od objednávky na základe času pracovného cyklu na jednotku.