Process Ownership

Definícia pojmu Process Ownership v ekonomickom slovníku. Výraz Process Ownership sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Process Ownership“

Získanie zamestnancov pre privlastnenie si časti procesu, ktorý môžu kontrolovať.