Proaktívne riadenie

Definícia pojmu Proaktívne riadenie v ekonomickom slovníku. Výraz Proaktívne riadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Proaktívne riadenie“

Spôsob riadenia zameraného na prevenciu a plánovanie dlhodobých úloh, ktorý zabraňuje vzniku problémov.