Pro rata

Definícia pojmu Pro rata v ekonomickom slovníku. Výraz Pro rata sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Pro rata“

V poistení sa takto označuje pomerná časť poistného za časť poistného obdobia. Zvyčajne ide o prepočet poistného pri zmene poistenia pred uplynutím jeho splatnosti alebo po nej a pod..