prístavné prekládkové zariadenie

Definícia pojmu prístavné prekládkové zariadenie v ekonomickom slovníku. Výraz prístavné prekládkové zariadenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prístavné prekládkové zariadenie“

Mechanické alebo polomechanické zariadenie v prístave alebo v prístavnom prekladisku umožňujúce prekládku prepravovaných nákladov, predovšetkým z lodí na breh a naopak.