Príkaz

Definícia pojmu Príkaz v ekonomickom slovníku. Výraz Príkaz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Príkaz“

(order) – Viď order.