(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prijímajúca vysoká škola

Definícia pojmu prijímajúca vysoká škola v ekonomickom slovníku. Výraz prijímajúca vysoká škola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „prijímajúca vysoká škola“

Podľa zákona o vysokých školách môže študent v rámci svojho študijného programu absolvovať časť štúdia aj na inej vysokej škole. Vysoká škola, ktorá vysiela študenta (resp. súhlasí s jeho štúdiom na inej vysokej škole), sa nazýva vysielajúca vysoká škola, tá, ktorá ho prijme na absolvovanie časti štúdia, je prijímajúca vysoká škola.

Už ste čítali?