(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prihláška na štúdium

Definícia pojmu prihláška na štúdium v ekonomickom slovníku. Výraz prihláška na štúdium sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „prihláška na štúdium“

(1) Uchádzač o štúdium na vysokej škole musí podať v stanovenej lehote písomnú prihlášku na štúdium. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na fakultách, resp. v predajniach ŠEVT. (2) Uchádzač o absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole sa prihlasuje v zmysle vyhlášky [3] na toto štúdium prostredníctvom prihlášky na štúdium.

Už ste čítali?