(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pridaná hodnota

Definícia pojmu pridaná hodnota v ekonomickom slovníku. Výraz pridaná hodnota sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „pridaná hodnota“

1. (Všeobecne) Hodnota pripísaná produktu na základe určitého fyzikálneho procesu (výrobný proces, skladovanie, doprava). 2. (účtovná evidencia) Celkové obnoviteľné mzdové náklady a kalkulačné odpisy investičného majetku vrátane výrobnej hodnoty.

Už ste čítali?