(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

priame náklady

Definícia pojmu priame náklady v ekonomickom slovníku. Výraz priame náklady sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „priame náklady“

Náklady, ktoré sa priamo pripočítavajú k určitému produktu. Poznámka: Klasifikácia priamych a/alebo nepriamych nákladov a variabilných a/alebo fixných nákladov nie je navzájom prepojená. Priame náklady môžu byť aj variabilné, aj fixné vo svojej podstate. To isté je možné aplikovať voči nepriamym nákladom. Napríklad: – priame náklady: – variabilné: náklady na priamy materiál; – fixné: náklady na strojné zariadenie, pokiaľ sa toto využíva na jeden produkt; – nepriame náklady: – variabilné: náklady na režijný materiál; – fixné: náklady na stavebnú plochu a stavby.

Už ste čítali?