Priama kotácia

Definícia pojmu Priama kotácia v ekonomickom slovníku. Výraz Priama kotácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Priama kotácia“

Vyjadrenie kurzu ako počet jednotiek domácej meny za jednotku zahraničnej meny.