(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

pretlakový dopravník

Definícia pojmu pretlakový dopravník v ekonomickom slovníku. Výraz pretlakový dopravník sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „pretlakový dopravník“

Mechanické zariadenie na dopravu sypkého a práškovitého materiálu pomocou prúdu stlačeného vzduchu v potrubí; materiál je alebo rozptýlený a unášaný v potrubí prúdom vzduchu (doprava vírením), alebo vypĺňa celý prierez potrubia a vzduch naň tlačí ako piest a celý stĺpec šmýka v potrubí (doprava šmykom).

Už ste čítali?