presmerovanie

Definícia pojmu presmerovanie v ekonomickom slovníku. Výraz presmerovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „presmerovanie“

Stanovenie ďalšej trasy ako bolo dané zmenou miesta určenia tovaru v reťazci činností.