(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

preskúmanie rozhodnutia o neprijatí

Definícia pojmu preskúmanie rozhodnutia o neprijatí v ekonomickom slovníku. Výraz preskúmanie rozhodnutia o neprijatí sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „preskúmanie rozhodnutia o neprijatí“

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

Už ste čítali?