(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

preskúmanie obsahu zásielky

Definícia pojmu preskúmanie obsahu zásielky v ekonomickom slovníku. Výraz preskúmanie obsahu zásielky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „preskúmanie obsahu zásielky“

Kontrolné zistenie obsahu zásielky dopravcom, či súhlasí zásielka so zápismi v prepravnej listine a či sú splnené ostatné prepravné podmienky.

Už ste čítali?