(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Preskúmanie manažmentom – Management review

Definícia pojmu Preskúmanie manažmentom – Management review v ekonomickom slovníku. Výraz Preskúmanie manažmentom – Management review sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Preskúmanie manažmentom – Management review“

Je opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality. Preskúmanie sa vyhodnocuje formou správy z preskúmania manažmentom.

Opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému manažérstva kvality.

Už ste čítali?