prepravný proces

Definícia pojmu prepravný proces v ekonomickom slovníku. Výraz prepravný proces sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prepravný proces“

Súhrn časovo a vecne nadväzujúcich úkonov, ktorými sa uskutočňuje preprava.