(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prepravné výdavky

Definícia pojmu prepravné výdavky v ekonomickom slovníku. Výraz prepravné výdavky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prepravné výdavky“

Súhrnný názov pre výdavky spojené s prepravou tovaru; sem patria. Napr. prepravné, nájomné za loď, prístavné poplatky, výdavky spojené s ložnými manipuláciami (napr. s uložením tovaru v lodi), s vyskladnením a uskladnením, s prepravnou úpravou tovaru (napr. balenie, vrecovanie, lisovanie, označovanie), s obstarávaním prepravných dokladov, objednávkou dopravného prostriedku, kontrolnými úkonmi (zisťovanie hmotnosti, miery, počtu kusov), poisťovaním a pod.

Už ste čítali?