prepravná škoda

Definícia pojmu prepravná škoda v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná škoda sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prepravná škoda“

Škoda vzniknutá poškodením, čiastočnou stratou, úplnou stratou alebo zničením prepravovaných vecí, ujmou na zdraví, príp. usmrtením prepravovaných osôb.