prepravná sadzba

Definícia pojmu prepravná sadzba v ekonomickom slovníku. Výraz prepravná sadzba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Preprava a špedícia.

Definícia výrazu „prepravná sadzba“

Cena stanovená na jednotku hmotnosti alebo miery pri preprave na určitú vzdialenosť; závisí od druhu prepravy, hodnoty prepravovaného tovaru a pod.