(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

preprava

Definícia pojmu preprava v ekonomickom slovníku. Výraz preprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Železničná logistika.

Definícia výrazu „preprava“

Výsledný efekt premiesťovacieho (dopravného) procesu, vlastná výsledná zmena pri prekonaní priestoru a času. V širšom význame súhrn všetkých aktivít zahrňujúcich vlastný premiesťovací (dopravný) proces a služby s ním súvisiace (nakládku, prekládku, vykládku, medziskladovanie, colné formality, fytokontrolu, poistenie atď.)

Činnosť, ktorou sa uskutočňuje premiestňovanie tovarov (vecí) dopravnými prostriedkami. Realizuje sa na základe prepravnej zmluvy uzatvorenej medzi dopravcom a prepravcom.

Už ste čítali?