(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

prekládka dopravníka

Definícia pojmu prekládka dopravníka v ekonomickom slovníku. Výraz prekládka dopravníka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „prekládka dopravníka“

Presúvanie dopravníka (po rozpojení, naložení a odťažení nerastnej suroviny z porubu) bližšie k dobývaciemu pilieru po častiach alebo vcelku.

Už ste čítali?