(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prehlásenie o overení

Definícia pojmu Prehlásenie o overení v ekonomickom slovníku. Výraz Prehlásenie o overení sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Prehlásenie o overení“

dokument vyplnený riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci, že čiastky deklarované prijímateľom sú oprávnené.

Už ste čítali?