(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

predpoveď mixu

Definícia pojmu predpoveď mixu v ekonomickom slovníku. Výraz predpoveď mixu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „predpoveď mixu“

Týka sa tej časti výrobkov, ktoré sa budú predávať v stanovenej skupine výrobkov, alebo časti variantov, ktoré budú ponúknuté v rámci skupiny výrobkov. Kombinácia výrobkov a variantov musí byť odhadnutá tak, aby spojila skupiny výrobkov. Taktiež sa odhaduje vhodný stupeň jednotiek pre daný výrobok, nesprávna predpoveď môže zapríčiniť materiálové straty a problémy v stave zásob.

Už ste čítali?