prednostný systém

Definícia pojmu prednostný systém v ekonomickom slovníku. Výraz prednostný systém sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „prednostný systém“

Konkrétny súbor modulov odberateľa, finálnych produktov a/alebo komponentov, ktoré vystupujú v katalógu ako samostatná jednotka.