(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Prechodné obdobie

Definícia pojmu Prechodné obdobie v ekonomickom slovníku. Výraz Prechodné obdobie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Prechodné obdobie „

Obdobie, počas ktorého sa na členský štát nevzťahujú všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce z acquis communautaire.

obdobie, počas ktorého sa na členský štát nevzťahujú všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce z acquis communautaire. Veľký význam majú prechodné obdobia pri rozširovaní únie. Najznámejšími sú prechodné obdobia na voľný pohyb osôb, kapitálu alebo na spotrebnú daň z cigariet.

Už ste čítali?