(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pravidelná kontrola

Definícia pojmu Pravidelná kontrola v ekonomickom slovníku. Výraz Pravidelná kontrola sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Kontrolný manažment.

Definícia výrazu „Pravidelná kontrola“

Overenie finančnej zodpovednosti zodpovedných subjektov, zahrňujúca skúmanie a ohodnotenie finančných záznamov a vyjadrenie názorov na účtovnú uzávierku; overenie finančnej zodpovednosti vládnej správy ako celku; kontrola finančných systémov a transakcií, zahrňujúca vyhodnotenie zhody s platnými stanovami a nariadeniami; audit vnútornej kontroly a vnútorný audit funkcií; kontrolu bezúhonnosti a správnosti administratívnych rozhodnutí v rámci kontrolovaného subjektu; a vykazovanie akýchkoľvek iných záležitostí vzniknutých z alebo týkajúcich sa kontroly, ktoré NKÚ považuje, že by mali byť odhalené.

Už ste čítali?