PPP

Definícia pojmu PPP v ekonomickom slovníku. Výraz PPP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „PPP“

(verejno-súkromné partnertstvo – public private partnership) – sú projekty, pri ktorých vstupuje do partnerstva subjekt (subjekty) verejnej správy a súkromného sektora s cieľom vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných sektorom verejnej správy. Projekty PPP majú niekoľko spoločných znakov. V prvom rade ide o zabezpečenie verejnej infraštruktúry a verejných služieb prostredníctvom súkromných firiem, využitím ich vlastných zdrojov a schopností, pričom súkromná firma získava trvalý tok verejných peňazí