(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Povolené prečerpanie

Definícia pojmu Povolené prečerpanie v ekonomickom slovníku. Výraz Povolené prečerpanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Banky, Hypotéky.

Definícia výrazu „Povolené prečerpanie“

(kontokorent, kontokorentný úver) – Povolené prečerpanie je v podstate predschválený úver poskytovaný spolu s bežným účtom. Jeho veľkosť sa odvíja od výšky nášho dokladovaného príjmu, alebo od výšky obratov na našom účte. Vo všeobecnosti platí, že čím máte vyšší príjem, tým vyšší úver môžete získať. Podmienky povoleného prečerpania a tiež jeho výška musia byť dohodnuté medzi klientom a bankou v zmluve. Ak povolené prečerpanie získame, máme ho stále k dispozícií a kedykoľvek ho môžeme, ale nemusíme využiť. Splácame ho priebežne, postupným vkladaním prostriedkov na náš účet a znova ho môžeme čerpať do výšky splatenej sumy. Úroky platíme len z požičanej sumy. Povolené prečerpanie banky poskytujú k bežným účtom. Jednou z podmienok povoleného prečerpania je vek minimálne 18 rokov. Pri praxi sa môžeme strentúť aj s pojmom nezabezpečené a zabezpečené povolené prečerpanie. Pri nezabezpečenom povolenom prečerpaní spravidla musíme dokazovať svoj príjem, alebo musíme dosiahnuť určitú výšku mesačných obratov na našom účte. Na úver, však nemusíme dať žiadnu zábezpeku. Na druhej strane, pri zabezpečenom povolenom prečerpaní nemusíme dokazovať svoj príjem a tiež nie sme povinní dosiahnuť na našom účte určitú výšku obratu, ale ako zábezpeka pre banku môžu slúžiť depozitné produkty banky (to znamená, že si na jednotlivých vkladových účtoch ukladáme peniaze ako zábezpeku) alebo podielové listy banky (že sú naše podielové listy, ktoré máme v danej banke blokované, teda máme ich, ale nesmieme ich predať). Ako získam povolené prečerpanie? Najskôr musíme podať žiadosť v pobočke našej banky. Po vyplnení a podaní žiadosti banka zváži, či nám povolené prečerpanie poskytne alebo nie. Tiež sa s ňou dohodneme na výške povoleného prečerpania. Maximálna výška povoleného prečerpania je v jednotlivých bankách rôzna, kým v niektorých je stanovená ako pevná peňažná suma (napríklad 50 000 korún), v iných bankách môže byť stanovená ako niekoľkonásobok sumy mesačného príjmu. Niektoré banky povolené prečerpanie poskytujú klientom automaticky, vždy na základe zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok banky.

(kontokorent, kontokorentný úver) – Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže poskytnúť klientovi spolu s bežným účtom. Banka klientovi umožňuje ísť do mínusu. Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

je úver poskytovaný k vášmu bežnému účtu. Jeho veľkosť sa odvíja od výšky dokladovaného príjmu, alebo od výšky obratov na Vašom účte. Vo všeobecnosti platí, že čím máte vyšší príjem, tým vyšší úver môžete získať. Podmienky povoleného prečerpania a tiež jeho výška musia byť dohodnuté medzi klientom a bankou v zmluve.

Úver poskytovaný k vášmu bežnému účtu.

Už ste čítali?