(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

Definícia pojmu Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba“

Krátka definícia: je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 10. Definícia podľa zákona: (§ 14 ods. 1 písm. b). je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 10.

Už ste čítali?