(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Postup

Definícia pojmu Postup v ekonomickom slovníku. Výraz Postup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Auditorstvo a controlling, Manažment.

Definícia výrazu „Postup“

Špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu. Postupy sa môžu ale nemusia dokumentovať.

Špecifikovaný spôsob vykonávania činnosti alebo procesu.

Už ste čítali?