(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poslanec obecného združenia je povinný

Definícia pojmu Poslanec obecného združenia je povinný v ekonomickom slovníku. Výraz Poslanec obecného združenia je povinný sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Poslanec obecného združenia je povinný“

– zložiť sľub na prvom zasadnutí OZ, zúčastňovať sa zasadnutí OZ, dodržiavať organizačný a rokovací poriadok, obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Už ste čítali?