(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pokladnicná poukážka

Definícia pojmu Pokladnicná poukážka v ekonomickom slovníku. Výraz Pokladnicná poukážka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Pokladnicná poukážka“

(treasury bill) – Krátkodobý dlhový listinný cenný papier, ktorého splatnosť je do 1 roka. Jeho nominálna cena je 1 milión SKK. Štátne pokladničné poukážky – emituje Ministerstvo Financií SR a sú určené na krátkodobé vykrytie deficitu štátneho rozpočtu. Pokladničné poukážky NBS emituje Národná banka Slovenska.

Už ste čítali?