(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poisťovacia činnosť

Definícia pojmu Poisťovacia činnosť v ekonomickom slovníku. Výraz Poisťovacia činnosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poisťovacia činnosť“

Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení (náhrad) za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Za poisťovaciu činnosť sa považuje i zaisťovacia činnosť.

Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení (náhrad) za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Za poisťovaciu činnosť sa považuje i zaisťovacia činnosť. Viď heslá sprostredkovateľ poistenia a zaistenie.

Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia.

Už ste čítali?