(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné krytie

Definícia pojmu Poistné krytie v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné krytie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Pôžičky a splátky, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Poistné krytie“

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, t. j. že poistený má nárok na poistné plnenie. Základnými údajmi sú: údaje o platnosti poistnej zmluvy, o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla a taktiež údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

(plnenie) – je zmluvne dohodnutá čiastka, ktorú poisťovňa klientovi vyplatí, pokiaľ dôjde k poistnej udalosti.

Je súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada. Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla. Ďalšími sú údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

súbor údajov, ktoré popisujú možné poistné udalosti a zodpovedajúce poistné plnenia v rámci poistnej zmluvy.

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada.

Už ste čítali?