(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné krytie

Definícia pojmu Poistné krytie v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné krytie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Pôžičky a splátky, Poisťovníctvo, Poistenie.

Definícia výrazu „Poistné krytie“

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, t. j. že poistený má nárok na poistné plnenie. Základnými údajmi sú: údaje o platnosti poistnej zmluvy, o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla a taktiež údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

(plnenie) – je zmluvne dohodnutá čiastka, ktorú poisťovňa klientovi vyplatí, pokiaľ dôjde k poistnej udalosti.

Je súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada. Základné sú údaje o platnosti poistnej zmluvy a o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla. Ďalšími sú údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

súbor údajov, ktoré popisujú možné poistné udalosti a zodpovedajúce poistné plnenia v rámci poistnej zmluvy.

Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, môže sa po jej vyčíslení zaslať poistenému ako poistná náhrada.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.