(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistné fondy

Definícia pojmu Poistné fondy v ekonomickom slovníku. Výraz Poistné fondy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Poistné fondy“

Podľa zákona o poisťovníctve sa používa pojem účelové poistné fondy. Ide o rezervné fondy poisťovne s osobitným určením pre poskytovanie poistných plnení. Oproti ostatným podnikovým fondom majú niekoľko špecifík. Jednou z nich je, že sa tvoria z nákladov a tiež zo zisku. Viď heslá základný rezervný fond, fond rezerv poistného, devízový rezervný fond, fond zábrany škôd.

Už ste čítali?