(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Poistenie osôb

Definícia pojmu Poistenie osôb v ekonomickom slovníku. Výraz Poistenie osôb sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Poistenie osôb“

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, alebo pozostalým, ak nastane náhodná udalosť bezprostredne spojená s danou osobou. (medzi takéto náhodné udalosti možno zaradiť smrť, dožitie, úraz). Najčastejšie sa tento druh poistenia delí na: rezervotvorné (životné), rizikové (neživotné)

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie, alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Základnými rizikami sú úraz, úmrtie, dôchodkové pripoistenie, pohrebné poistenie a podobne.

Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému alebo pozostalým za poškodenie zdravia, úmrtie alebo dožitia sa stanoveného veku v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Zmluvné poistenie dojednané na krytie rizika smrti, rizika dožitia, rizika smrti alebo dožitia a rizika úrazu.

Už ste čítali?